Sáu mươi người chết hoặc mất tích trong thảm họa tàu Canada.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
Sáu mươi người chết hoặc mất tích trong thảm họa tàu Canada: cảnh sát (Via AFP)

Số người chết hoặc mất tích sau thảm họa tàu chở dầu chạy trốn tại một thị trấn nhỏ ở Canada đã tăng lên 60, cảnh sát công bố thứ tư, là Chủ tịch đường sắt đầu đến hiện trường. Việc xác nhận số người chết vẫn ở 15, Quebec an tỉnh ...

 

Tăng cường bởi Zemanta