PlayStation 4 video Review

Sony PlayStation 4 xem lại. Thứ Sáu này, các thương hiệu PlayStation đi vào “thế hệ kế tiếp” một lần nữa với PlayStation 4, và thế giới là khác nhau hơn so với lần cuối cùng khoảng cách đáng kể: HD là bây giờ chuẩn, trực tuyến nhiều người kỳ vọng và đa nhiệm một định.

Tăng cường bởi Zemanta