Parrot Xem lại tiểu hành tinh thông minh: Android Trong Dash của xe của bạn?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
Parrot Xem lại tiểu hành tinh thông minh: Android Trong Dash của xe của bạn? (Via Phần cứng của Tom)

Android Trong Dash của tiểu hành tinh thông minh Via Parrot của Ngày nay, Android và iOS hội nhập là phải có tính năng khi nói đến các hệ thống thông tin giải trí và âm thanh nổi aftermarket xe. các nhà sản xuất tự động cũng cung cấp cho chúng tôi các cổng USB, đầu vào phụ trợ, và kết nối không dây Bluetooth ...

Tăng cường bởi Zemanta