Uống cà phê có thể giảm nguy cơ tự tử!

Một nghiên cứu mới bởi Harvard nhà nghiên cứu cho biết uống 2-3 cốc cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tự tử 50 phần trăm.

 

Tăng cường bởi Zemanta