Phim ảnh

Stand by cho biến đổi gen khủng long lai chạy điên cuồng trong một công viên chủ đề trong ... Đọc thêm

Chia sẻ cái này

The third instalment in YA franchise marks 2014’s highest-grossing new opener, but its $123m ... Đọc thêm

Chia sẻ cái này

The rustic horror classic drags Xan Brooks back – kicking and screaming – to a terrifying ... Đọc thêm

Chia sẻ cái này

New scary movie The Babadook, which puts a single mum at its heart, is following a tradition ... Đọc thêm

Chia sẻ cái này