5 vàng iPhone của Apple là vẫn còn vẽ hàng đợi ở London

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
5 vàng iPhone của Apple là vẫn còn vẽ hàng đợi ở London (Via Inquirer)

vàng iPhone 5S GADGET DESIGNER của Apple vẫn được vẽ hàng đợi ở London, mặc dù đã đi vào bán hơn một tháng trước đây. Chúng tôi đã đi đến các cửa hàng Apple tại trung tâm mua Stratford Westfield London hôm thứ Sáu, nơi cũng như một hàng đợi lớn cho iPad Air, chỗ đó…

Tăng cường bởi Zemanta