Wolves’ Howls Maaari Maging ID'd sa pamamagitan ng Computer

English mananaliksik na binuo ng isang programa na maaaring makilala ang mga indibidwal eastern gray wolves‘ howls 100 porsiyento tumpak.

 

Pinahusay ng Zemanta