หมาป่า’ เสียงโหยหวนสามารถ ID'd โดยคอมพิวเตอร์

นักวิจัยภาษาอังกฤษพัฒนาโปรแกรมที่สามารถระบุตัวบุคคลตะวันออก หมาป่าสีเทา‘ ร้องโหยหวน 100 ได้อย่างถูกต้องร้อยละ.

 

ปรับปรุงโดย Zemanta