ใครจะเป็นผู้ชนะ, ผู้แพ้ 2014 ?

จากเจเน็ตสะใจเพื่อ Blackberry, ที่จะอยู่ด้านบนและด้านล่างใน 2014? ซีเอ็นเอ็นจิม Boulden ใช้เวลาแทงที่คาดการณ์.

ปรับปรุงโดย Zemanta