Google Glass – คนกลุ่มแรกที่ถูกจับ

Google Glass – First People Arrested
จับกุมไวลด์ถ่ายทำใน Google Glass (ผ่าน NJ.com)

WILDWOOD - หนึ่งในคู่แรกพันคนที่จะใช้ Google Glass, เทคโนโลยีเครื่องแต่งตัวที่มีลักษณะเหมือนแก้ว, เชื่อว่าเขาบันทึกการต่อสู้ของประชาชนเป็นครั้งแรกและจับกุมพร้อมกับอุปกรณ์บนทางเดินริมทะเลไวลด์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม, ตาม ...

ปรับปรุงโดย Zemanta