ครั้งแรกที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์การปลูกถ่ายหัวใจดำเนินการในฝรั่งเศส

ศัลยแพทย์ในฝรั่งเศสได้ปลูกฝังผู้ป่วยด้วยหัวใจใหม่ - ออกแบบมาเพื่อทดแทนเทียมในระยะยาวสำหรับอวัยวะมนุษย์.

ปรับปรุงโดย Zemanta