วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

ทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์กลับลงหน่วยความจำโดยใช้พัลส์ไฟฟ้า

Scientists reverse memory decline using electrical pulses
หน่วยความจำในการทำงานของกลุ่มที่มีอายุมากกว่าชั่วคราวปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าในการศึกษาบทความนี้ ... อ่านเพิ่มเติม
แชร์สิ่งนี้