స్కైప్ 5.0 ఐఫోన్ కోసం అందిస్తుంది సమకాలీకరణ ప్రకటనలను, తిరిగి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్

Skype 5.0 for iPhone delivers notifications syncing, reworked user interface
స్కైప్ 5.0 ఐఫోన్ కోసం అందిస్తుంది సమకాలీకరణ ప్రకటనలను, తిరిగి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ (ద్వారా ఎంక్వైరర్)

MICROSOFT’S SKYPE has announced an update to its iPhone app that it claims to have rebuilt from the ground up. Skype announced the overhauled app in a blog post on Monday, మాట్లాడుతూ, “You were waiting for this, even if you didn’t know you were. “Just like…

19476 0