అరవై చనిపోయిన లేదా కెనడా రైలు ప్రమాదంలో లేదు.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
అరవై చనిపోయిన లేదా కెనడా రైలు ప్రమాదంలో లేదు: పోలీసు (ద్వారా AFP)

చనిపోయిన లేదా ఒక చిన్న కెనడియన్ పట్టణంలో రన్అవే చమురు ట్యాంకర్ రైలు దుర్ఘటన తర్వాత లేని సంఖ్య పెరిగింది 60, పోలీసులు బుధవారం ప్రకటించింది, రైల్వే ఛైర్మన్ సన్నివేశం నేతృత్వంలోని వంటి. ధ్రువీకరించారు మృతుల సంఖ్య వద్దే 15, క్యుబెక్ రాష్ట్ర పోలీసు ...

 

జెమాంటాను పెంచుతోంది