శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ప్లేన్ క్రాష్:

శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ప్లేన్ క్రాష్: బోయింగ్ 777 శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయంలో ప్రమాదంలో భూములు (ఫోటో, వీడియో) (ద్వారా బాల్టిమోర్ న్యూస్ జర్నల్)

ఒక తో Asiana Airlines విమాన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయంలో క్రాష్-ల్యాండ్ అయింది. ఇది వెంటనే ఎటువంటి గాయాలు ఉన్నాయి లేదో తెలియదు జరిగినది, సాక్షుల అత్యంత ప్రయాణికులు సరే ఉన్నట్లు రిపోర్ట్ అయితే. ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతినిధి లిన్ Lunsford ...

జెమాంటాను పెంచుతోంది
37802 1