చిలుక గ్రహశకలం స్మార్ట్ రివ్యూ: మీ కార్ యొక్క Dash లో Android?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
చిలుక గ్రహశకలం స్మార్ట్ రివ్యూ: మీ కార్ యొక్క Dash లో Android? (ద్వారా టామ్ యొక్క హార్డ్వేర్)

మీ డాష్ వయా చిలుక యొక్క గ్రహశకలం స్మార్ట్ లో Android రోజుల్లో, Android మరియు iOS అనుసంధానం ఇది టీవీ వ్యవస్థలు మరియు అనంతర కారు స్టీరియో వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి. ఆటో మేకర్స్ కూడా మాకు USB పోర్టులు ఇవ్వాలని, సహాయక ఇన్పుట్, మరియు Bluetooth కనెక్టివిటీ ...

జెమాంటాను పెంచుతోంది