లైఫ్స్టయిల్

ఆసక్తికరమైన వార్తా కథనాలను

Google యొక్క రోబోట్ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు కోసం వింతగా లాంటి ఫోన్ కాల్స్ చేస్తుంది

Google’s Robot Assistant Now Makes Eerily Lifelike Phone Calls for You
Google డ్యూప్లెక్స్ పరిచయాలను క్షౌరశాల మరియు డెమో రెస్టారెంట్, 'Er' మరియు 'mmm-అయ్యో' కాబట్టి జోడించడం ... ఇంకా చదవండి
ఈ Share