సినిమా

ఒక థీమ్ పార్క్ లో ఉన్మాదంగా నడుస్తున్న జన్యుపరంగా చివరి మార్పు హైబ్రిడ్ డైనోసార్ల కోసం నిలిచియుండుము ... ఇంకా చదవండి

ఈ Share

యా ఫ్రాంచైజ్ మూడవ విడత సూచిస్తుంది 2014 యొక్క కొత్త ఓపెనర్ అత్యధిక వసూళ్లను, కానీ దాని $ 123m ... ఇంకా చదవండి

ఈ Share

మోటైన హర్రర్ క్లాసిక్ తిరిగి xan బ్రూక్స్ లాక్కువెళుతుంది - తన్నడం మరియు విసరడం - ఒక భయంకర ... ఇంకా చదవండి

ఈ Share

న్యూ స్కేరీ మూవీ Babadook, దాని గుండె వద్ద ఒక సింగిల్ మమ్ ఉంచుతుంది, సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఉంది ... ఇంకా చదవండి

ఈ Share