ఆపిల్ యొక్క బంగారు ఐఫోన్ 5 ఎస్ ఇంకా లండన్ లో క్యూలు గీయడం

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
ఆపిల్ యొక్క బంగారు ఐఫోన్ 5 ఎస్ ఇంకా లండన్ లో క్యూలు గీయడం (ద్వారా ఎంక్వైరర్)

గాడ్జెట్ డిజైనర్ ఆపిల్ యొక్క బంగారు ఐఫోన్ 5 ఎస్ ఇంకా లండన్ లో క్యూలు గీయడం, వెళ్ళిన కలిగి ఒక నెల క్రితం అమ్మకానికి ఉన్నప్పటికీ. మేము శుక్రవారం లండన్ యొక్క స్ట్రాట్ఫోర్డ్ వెస్ట్ఫీల్డ్ మాల్ వద్ద ఆపిల్ స్టోర్ వెళ్ళాడు, ఐప్యాడ్ ఎయిర్ కోసం ఒక పెద్ద క్యూ అలాగే ఇక్కడ, అక్కడ ...

జెమాంటాను పెంచుతోంది