भिटामिन बी 12 को कमी - कारणहरू, लक्षण र उपचार

Vitamin B12 Deficiency – Causes, Symptoms And Treatment
भिटामिन बी 12 को कमी - कारणहरू, लक्षण र उपचार (मार्फत शैली Craze)

भिटामिन बी 12 भिटामिन को बी कम्प्लेक्स समूह ले सम्बन्धित भिटामिन को छ. यो मात्र भिटामिन को ट्रेस तत्व कोबाल्ट समावेश छ र त यो पनि cobalamin रूपमा जानिन्छ. जो बोट को एक विस्तृत विविधता उत्पादित सकिन्छ अन्य भिटामिन विपरीत ...

Zemanta अझ