यी सुरुवातमा रणनीति संग आफ्नो नयाँ वर्ष रिजोल्युसन Hack

Hack your New Year’s resolutions with these startup strategies
यी सुरुवातमा रणनीति संग आफ्नो नयाँ वर्ष रिजोल्युसन Hack (मार्फत Pando दैनिक)

द्वारा माइकल Carney डिसेम्बर मा 31, 2013 व्यवसायी अन्य मानिसहरूलाई समस्या रूपमा हेर्न के नियमित लिन र व्यापार अवसर मा उनलाई बारी गर्ने कुख्यात tinkerers छन्. "लीन स्टार्टअप" नामक सुरुवातमा पद्धति सञ्चालन गर्न समर्पित पनि त्यहाँ ...

Zemanta अझ