ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းသတ်သေအန္တရာယ် Reduce ရနိုင်ပါသလား!

ကလေ့လာမှုအသစ် ဟားဗတ် သုတေသီများသောက်သုံးပြောပါတယ် 2-3 တစ်နေ့လျှင်ကော်ဖီခွက်အားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေအန္တရာယ်လျှော့ချနိုင် 50 ရာခိုင်နှုန်းက.

 

Zemanta အားဖြင့် Enhanced