Samsung Galaxy Tab 4 Nook yog ib tug 7 in ntsiav tshuaj hauv tswj bookworms

Samsung Galaxy Tab 4 Nook is a 7in Android tablet aimed at bookworms
Samsung Galaxy Tab 4 Nook yog ib tug 7 in ntsiav tshuaj hauv tswj bookworms (ntawm Lub Inquirer)

SAMSUNG THIAB BARNES & NOBLE txhaj cov branded puag Samsung Galaxy Tab 4 Nook txog hnub plaub, tus 7 in ntsiav tshuaj rua nyeem e-phau ntawv. Kom reignite muag khoom ntawm nws cov Nook, uas muaj tau chav, thiab rau saum nws txoj kev ua si rau cov lag luam coj...

Enhanced by Zemanta