Сан Франциско хавтгай Сүйрлийн:

Сан Франциско хавтгай Сүйрлийн: Boeing 777 Сан-Франциско хотын нисэх буудалд ослын газар (ЗУРАГ, VIDEO) (дамжуулан Балтимор Мэдээ сэтгүүл)

Нь Asiana Airlines нислэгийн Сан-Франциско хотын нисэх онгоцны буудалд ослын-газардсан байна. Энэ нь нэн даруй ямар нэгэн гэмтэл байсан эсэх нь тодорхойгүй байсан юм, гэрч хамгийн зорчигчид OK байх ёстой юм шиг санагддаг гэж мэдээлж хэдий ч. Холбооны Иргэний нисэхийн удирдах хэвлэлийн төлөөлөгч Линн Lunsford ...

Zemanta сайжруулсан
37738 1