New High Quality хиймэл дагуулын Видео доор дэлхийг дар

New High Quality Satellite Videos Capture Earth Below
New High Quality хиймэл дагуулын Видео доор дэлхийг дар
(дамжуулан NewsLook)

NewsLook Skybox Imaging хамт Видео мэдээ хэрэглэж байна хиймэл дагуул Дэлхий дээр энэ үйл ажиллагаа нь өндөр чанарын бичлэгийг авахын тулд. 24 хиймэл дагуулууд нь бүх дэлхийг бичиж чаддаг байх үед тэд бүгд эхлэх. Мара Montalbano (@maramontalbano) түүх байна.

Zemanta сайжруулсан