Эдгээр нь эхлүүлэх стратеги нь таны шинэ жилийн тогтоол оролдож

Hack your New Year’s resolutions with these startup strategies
Эдгээр нь эхлүүлэх стратеги нь таны шинэ жилийн тогтоол оролдож (дамжуулан Pando өдөр тутмын)

Арванхоёрдугаар-нд Майкл Carney гэхэд 31, 2013 Аж ахуйн нэгж тогтмол бусад хүмүүс асуудлын талаар юу харж авч, тэднийг бизнесийн боломж болгон хувиргаж зартай tinkerers байна. "Lean эхлүүлэх" нэртэй эхлүүлэх арга явуулах зориулсан ч байхгүй ...

Zemanta сайжруулсан