Өөртөө тусламж

Гүн ухаантнууд, эрдэмтэд хүний ​​болгодог ямар асуулт гаруй жилийн турш дайн байсан ... Дэлгэрэнгүй
Энэ нь хуваалц