Ny Fanomezana Tsara Indrindra azonao omena ny fianakaviana ho an'ny 2014

The Greatest Gift You Can Give Your Family for 2014
Ny Fanomezana Tsara Indrindra azonao omena ny fianakaviana ho an'ny 2014 (amin'ny alalan'ny Sokajy://drproodian.com)

I can’t stand New Year’s resolutions. They usually involve temporary, unhealthy gimmicks designed to fill corporate coffers while leading to disappointment, failure and depression. We need to stop looking for shortcuts and commit to living a wellness…

Kokoa ny Zemanta