Britain ເປົ້າຫມາຍ Fracking ແລະເງິນບໍານານໃນການປາກເວົ້າ Queen ຂອງ

Britain targets fracking and pensions in Queen’s Speech
Britain ເປົ້າຫມາຍ Fracking ແລະເງິນບໍານານໃນການປາກເວົ້າ Queen ຂອງ (ຜ່ານ AFP)

ລັດຖະບານອັງກິດປະກາດສະເຫນີວັນພຸດທີ່ຈະເອົາມາໃຫ້ໃນການບໍານານລວມກັນແລະກັບຄືນໄປບ່ອນແຜນການ Fracking controversial ເປັນ Queen Elizabeth II ເປີດກອງປະຊຸມສຸດທ້າຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ອນທີ່ຈະ 2015 ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ. Queen ຂອງການປາກເວົ້າທີ່ກໍານົດໄວ້ສຸດທ້າຍ ...

ການປັບປຸງໂດຍ Zemanta