កង្វះវីតាមីន B12 - មូលហេតុ, រោគសញ្ញានិងការព្យាបាល

Vitamin B12 Deficiency – Causes, Symptoms And Treatment
កង្វះវីតាមីន B12 - មូលហេតុ, រោគសញ្ញានិងការព្យាបាល (តាមរយៈ វិបត្តិប្រាក់បំណុលរចនាប័ទ្ម)

វីតាមីន B12 គឺជាការមួយនៃវីតាមីនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមវីតាមីន B ដែលស្មុគ្រស្មាញ. វាគឺជាការតែមួយគត់ដែលមានផ្ទុកនូវវីតាមីននេះ cobalt ធាតុដាននិងដូច្នេះវាត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា cobalamin. មិនដូចជាវីតាមីនផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានផលិតឡើងដោយភាពខុសគ្នាធំទូលាយមួយនៃរោងចក្រ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta