משקפי גוגל – אנשים הראשונים שנעצרו

Google Glass – First People Arrested
מעצרי Wildwood צולמו ב- Google Glass (בְּאֶמצָעוּת NJ.com)

Wildwood - אחד האנשים כמה אלפי הראשונים להשתמש ב- Google Glass, הטכנולוגיה לביש שנראה כמו משקפיים, מאמין שהוא הקליט את התכתשות ומעצר הפומבית הראשונה עם המכשיר בטיילת Wildwood ב- 4 ביולי, על פי ...

משופר על ידי Zemanta