પોપટ એસ્ટરોઇડ સ્માર્ટ સમીક્ષા: તમારી કાર ડૅશ, Android?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
પોપટ એસ્ટરોઇડ સ્માર્ટ સમીક્ષા: તમારી કાર ડૅશ, Android? (દ્વારા ટોમ્સ હાર્ડવેર)

તમારા આડંબર વાયા પોપટ એસ્ટરોઇડ સ્માર્ટ, Android આજકાલ, Android અને iOS એકીકરણ લક્ષણો હોવી જ જોઈએ જ્યારે તે જોડાયા સિસ્ટમો અને બાદની કાર સ્ટીરીયો માટે આવે છે. ઓટો ઉત્પાદકો પણ અમને યુએસબી પોર્ટ આપી, સહાયક ઇનપુટ, અને બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી ...

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ