ફિલ્મ

જિનેટિકલી મોડીફાઇડ સંકર એક થીમ પાર્ક માં હિંસક ચાલી ડાયનાસોર માટે સ્ટેન્ડ ... વધુ વાંચો

આને વહેંચો

યા ફ્રેન્ચાઇઝ ત્રીજા હપતો કરે 2014 સૌથી વધુ કમાણી કરનાર નવા ઓપનર, પરંતુ તેની $ 123m ... વધુ વાંચો

આને વહેંચો

ગામઠી હોરર ક્લાસિક ઝેન બ્રૂક્સ પાછા નહીં - લાત અને ચીસો - એક ભયાનક માટે ... વધુ વાંચો

આને વહેંચો