Eich Dychymyg pwerus

Your Powerful Imagination

Mae'n gred gyffredin bod y ymennydd dynol rywsut wag ar enedigaeth, ac wrth i'r plentyn yn dechrau tyfu a derbyn ysgogiad, y niwronau dechrau gwneud cysylltiadau. Gwyddoniaeth yn awr yn darganfod, Fodd bynnag,, y gall y gwrthwyneb fod yn wir. Mae'r baban yn cael ei eni mewn gwirionedd gyda llawer mwy o gysylltiadau niwron na'r rhan fwyaf o oedolion. Gall fod nad yw dysgu yn digwydd drwy wneud cysylltiadau niwron, ond yn hytrach drwy chwynnu allan y rhai nad ydynt yn cael eu defnyddio. Os yw hyn yn wir, Yna, rydym i gyd, llythrennol, geni gyda meddyliau gwych ac mae'n rhaid i ni ei ddefnyddio neu ei golli.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf o fywyd, bydd y rhan fwyaf o fabanod babble pob sain posibl dychmygu. eto, Bydd y plant hyn yn nes ymlaen yn colli'r gallu i greu synau nad ydynt yn rhan o'r iaith y maent wedi cael eu hyfforddi i siarad. felly, Bydd amgylchedd y plentyn yn chwarae rhan aruthrol yn natblygiad yr ymennydd.

After the original figure legend: Coronal sect...

Ar ôl y chwedl ffigur gwreiddiol: adran Coronal cynnwys y niwron pyramidaidd ddelwedd cronig "Dow" (dychmygu gan GFP gwyrdd) nid yw'n staen am GABA (dychmygu gan staenio gwrthgyrff mewn coch). pentwr ddelwedd confocal, troshaen o sianeli GFP a GABA. bar graddfa: 100 μm (llun: Wicipedia)

Mae gwyddonwyr yn honni bod yn ein cymdeithas yr unigolyn cyfartalog yn defnyddio dim ond 5 – 10% y ymennydd potensial. Dychmygwch yr hyn y gallai eich bywyd fod fel pe baech yn gallu ysgogi eich meddwl i activating hyd yn oed cyfran fechan o'r potensial hwnnw heb ei ddefnyddio!

Dechreuwch trwy ofyn i chi'ch hun:

1. Pe gallwn i gael unrhyw beth o gwbl, beth fyddai hynny?
2. Beth fyddai angen i mi ei wneud i gyrraedd ei?
3. Yr hyn yn fy stopio rhag gwneud y pethau hynny yn awr?
4. Sut y gallaf oresgyn heriau hynny i gyrraedd y bywyd yr wyf yn dymuno?

Mae'r cwestiynau hyn yn ein symud i fyd dychymyg ac meddwl yn gadarnhaol — rhinweddau a fydd yn caniatáu i chi ddeffro hynny arall 90% ac yn cadw niwronau rhai sy'n tanio!

Nawr efallai y byddwch yn dweud i chi eich hun, ii eisoes agwedd gadarnhaol, neu, efallai nad yw pethau cadarnhaol yn gweithio — y cyfan sydd angen i mi yw grym ewyllys Ond mae'r arddangosiad canlynol yn profi bod y dychymyg yn llawer mwy pwerus nag y gellir grym ewyllys fyth fod.

iawn, yn barod ar gyfer y prawf? Casglwch eich holl nerth a “grym ewyllys.” Byddwch yn siwr NID i wneud y canlynol yma mae'n dod PEIDIWCH meddwl am goch firetruck!!

Beth ddigwyddodd?

Rydych yn awtomatig meddwl o firetruck coch, dde? Mae hyn oherwydd pan yr ewyllys a'r dychymyg yn gwrthdaro, dychymyg bob amser yn ennill. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio llawer iawn o amser yn dweud wrth eu hunain beth nad ydynt yn dymuno, yn hytrach na'r hyn y maent ei eisiau PEIDIWCH.

Hyd yn oed gyda phob owns o grym ewyllys gallant ymgynnull, maent yn rywsut yn y pen draw gyda mwy o'r un hen beth.

Thats oherwydd bod y meddwl yn gweithio mewn lluniau, nid yw geiriau. Dychymyg yw'r cynhwysyn gyfrinach o fywyd. Os yw pobl yn dychmygu eu hunain yn gyfoethog, waeth faint o arian sydd ganddynt, mae'n bur debyg y byddant yn iach ac yn gryf a byw bywyd toreithiog.

Os bydd dyn cyfoethog dychmygu ei hun yn gwael neu ar fin colli ei ffortiwn, mae'n debygol y bydd trafferthion a salwch pla ef i'r bedd.

Mae pob ein bod yn chwilio am mewn bywyd sydd eisoes yn bresennol o fewn ein hunain. Gorau po gyntaf rydym yn dod i gredu yn y pŵer ein dychymyg eu hunain, yr hawsaf y bydd ein bywydau yn dod yn. Heriaf chi i ymestyn eich meddwl at y posibilrwydd o gyflawniad y tu hwnt eich dyheadau presennol.

Beth os, mewn ymgais i gyrraedd eich nodau, chi deffro yr athrylith cudd grymus o fewn? Sut fyddech chi'n teimlo os ydych yn dod o hyd i'r gwellhad ar gyfer AIDS neu ganser? Meddyliwch am y bobl a fyddai'n elwa o'ch cyflawniad.

Y realiti yw bod nes bod pawb ar y blaned yn dychmygu byd o iechyd a bywiogrwydd ar gyfer yr holl, bydd bob amser clefydau a gwae. Cymerwch gyfrifol am eich bywyd yn awr. Dychmygwch eich ffordd i iechyd a hapusrwydd a bydd yn cael ei felly.

 

Wella gan Zemanta