Cyffuriau Gweithredu newydd Cymryd 10 Cofnodion to Kill Unol Daleithiau Murderer

New Execution Drug Takes 10 Minutes to Kill US Murderer
Death-penalty

Marwolaeth-cosb (llun: Wicipedia)

Mae'r Tachwedd 30, 2009 llun yn dangos y siambr gweithredu i roi'r “tŷ farwolaeth” yn y Cyfleuster Southern Ohio Cywirol yn Lucasville, Ohio

Mae llofrudd Unol Daleithiau chael yn anodd ac yn gasped am aer ar gyfer o leiaf 10 cofnodion fel ei fod yn rhoi i farwolaeth mewn gweithredu hir gan ddefnyddio coctel gyffuriau newydd dadleuol, yn ôl tystion.

Nododd newyddiadurwr ar gyfer y papur newydd Columbus Dispatch yn bresennol yn gweithredu o 53-mlwydd-oed Dennis McGuire bod y llofrudd Ohio a wnaed “sniffian a tagu” swnio fel ildiodd.

swyddogion Ohio dweud AFP bod McGuire, ddedfrydu i farwolaeth yn 1989 am dreisio a llofruddio menyw ifanc beichiog, ei ddatgan yn farw yn 10:53 wyf yn (1553 GMT).

Newyddiadurwyr a welodd y dienyddiad dywedodd y cyffuriau a ddefnyddir yn y pigiad marwol wedi dechrau i gael ei weinyddu 24 munud yn gynharach yn y carchar yn Lucasville.

O dan brotocol Ohio newydd, Roedd McGuire ddienyddio gan ddefnyddio coctel cynnwys y midazolam tawelydd a analgesic hydromorphone, cyfuniad byth a ddefnyddiwyd yn flaenorol yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r protocol gweithredu newydd ei gyflwyno ar ôl Ohio a gwladwriaethau eraill Unol Daleithiau sy'n cadw'r gosb eithaf dechreuodd rhedeg allan o barbitwradau pan gweithgynhyrchwyr Ewropeaidd stopio yn eu cyflenwi.

cyfreithwyr McGuire wedi gwrthwynebu dull cyflawni, gan ddweud y byddai'n y llofrudd farw o asffycsia mewn ffenomen a elwir yn “newyn awyr,” peri'r math o gosb greulon ac anarferol a waherddir o dan y Cyfansoddiad yr Unol Daleithiau.

ond apeliadau, a aeth yr holl ffordd i'r Unol Daleithiau Goruchaf Lys, eu gwrthod.

Mae barnwr ffederal yn Ohio, Gregory Frost, Dywedodd “y dystiolaeth gerbron y llys wedi methu i beri risg sylweddol y bydd McGuire dioddef poen difrifol.”

Newyddiadurwyr a welodd gweithredu ddydd Iau dywedodd ymddangos McGuire i fod yn mygu gan ei fod yn rhoi i farwolaeth.

Yn ôl y gronfa o ohebwyr, roedd gweithredu hiraf ers Ohio ail-gyflwynwyd y gosb eithaf yn 1999.

“Tua'r 10:33 wyf yn, Dechreuodd McGuire trafferthion ac orfod ymladd am eich gwynt yn uchel, gwneud ffroeni a thagu synau sy'n para am o leiaf 10 cofnodion, gyda'i halio frest a'i clenched ddwrn,” y Columbus Dispatch adroddwyd.

“Deep, seiniau ysgwyd deillio o ei geg. Ar gyfer y nifer o eiliadau olaf cyn ei fod wedi marw, ei fod yn dal.”

arbenigwyr Y gosb eithaf lleisio pryder am y manylion marwolaeth McGuire yn, gan ddweud ei fod yn tynnu sylw at ddull o weithredu a oedd yn “egregious ac yn broblematig.”

“Yng ngoleuni'r hyd a annifyr disgrifiadau dienyddio Dennis McGuire yn, yn ogystal â'r ystod o gymhlethdodau pigiad marwol adroddwyd mewn gwladwriaethau eraill, mae'n ymddangos bod gweithdrefn pigiad marwol y wlad hon yn fwy egregious ac yn broblematig nag y bu erioed,” Deborah Denno, o Ysgol Prifysgol Fordham y Gyfraith, Dywedodd AFP mewn e-bost.

Maya FOA, cyfarwyddwr y tîm gosb eithaf yn y grŵp di-elw Reprieve, awdurdodau Ohio gyhuddo o anwybyddu cyngor arbenigol.

“Roedd Ohio rhybuddio gan arbenigwyr fod arbrofi ar bobl yn y ffordd hon yn arwain wynebu'r risg achosi dioddefaint difrifol iddynt, ac mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod hyn wedi cael ei gadarnhau,” Dywedodd FOA mewn datganiad.

“Faint mwy executions carbwl sydd angen i ni weld cyn ddienyddwyr rhoi'r gorau i ddefnyddio'r bodau dynol fel moch cwta?”

gweithredu Dydd Iau oedd yr ail a gynhaliwyd eleni gan awdurdodau yr Unol Daleithiau ddefnyddio cynhyrchion newydd a oedd yn ymddangos i arwain at ddioddefaint y gondemnio.

ar Ionawr 9 yn Oklahoma, Dywedodd llofrudd condemnio Michael Lee Wilson gallai deimlo ei “llosgi corff cyfan” gan ei fod yn rhoi i farwolaeth.

Roedd Wilson ddienyddio gan ddefnyddio cymysgedd o gyffuriau gan gynnwys pentobarbital, sylwedd a ddefnyddir yn gyffredin i euthanize anifeiliaid.

Fodd bynnag, mathau hyn o gyffuriau yn awr yn unig yn cynhyrchu gan fferyllfeydd sy'n cael eu llywodraethu gan gyfreithiau lleol, yn hytrach na rheoleiddwyr ffederal.

Mae sgandal torri ym mis Tachwedd 2012 ym Massachusetts pan hylendid gwael yn un o'r fferyllfeydd hyn gafodd y bai fel achos o achosion llid yr ymennydd marwol.

McGuire yw'r trydydd dyn ei wneud yn yr Unol Daleithiau y flwyddyn hon. Ohio ddienyddio tri o'r 39 pobl i farwolaeth yn yr Unol Daleithiau y llynedd, yn ôl y Cosb marwolaeth Canolfan gwybodaeth.

Repost.Us – Ailgyhoeddi Mae'r Erthygl
yr erthygl hon, cyffuriau gweithredu newydd yn 10 munud i ladd Unol Daleithiau llofrudd, ei syndicâd o AFP ac yn cael ei bostio yma gyda chaniatâd. Hawlfraint 2014 AFP. Cedwir pob hawl

Wella gan Zemanta