A yw eich cof mor gywir ag You Think ei fod yn?

Is Your Memory as Accurate as You Think it is?

Rydym i gyd yn anghofio pethau – ond maent pethau yr ydym yn cofio mor gywir ag y byddech yn hoffi i gredu?


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “A yw eich cof mor gywir ag y credwch ei fod yn?” ei ysgrifennu gan Pete Etchells, am theguardian.com ar ddydd Llun 8 Awst 2016 06.30 UTC

gamers Mind: Pa mor dda ydych chi'n credu eich cof yn? Efallai y byddwn yn anghofio pethau o bryd i'w gilydd, ond mae'r pethau ydym yn cofio yn eithaf cywir, dde? Y drafferth yw, Nid yw ein cof mor hollalluog ag y gallem am i gredu, a gallwch brofi hyn i chi eich hun drwy ddefnyddio'r arbrawf syml isod.

rhestrau prawf cof Ffug
Darllenwch drwy bob un o'r tair rhestr yn eu tro, ond nid ydynt yn treulio gormod o amser ar unrhyw un gair. Ffotograff: Pete Etchells gyfer y Guardian

Rhowch gynnig arni eich hun

Cymerwch olwg ar y tair rhestr uchod, a darllen pob gair am tua eiliad.

Mae pob ei wneud? Great.

Nawr rydym yn mynd i wneud prawf cydnabyddiaeth syml - isod ceir rhestr arall o eiriau i chi edrych ar. Heb edrych yn ol, nodwch pa un ohonynt yn ymddangos yn y tair rhestr ch jyst sganio. Dim twyllo!

Top – Cadeirydd – cwsg – sedd – araf – Strong – yawn – mynydd – melys

Os ydych yn dweud bod top, sedd ac yawn oedd yn y rhestrau, eich bod yn y fan a'r lle ar. Yn yr un modd, os ydych yn meddwl bod araf, melys ac cryf Nid oedd yn ymddangos yn unrhyw le, rydych hefyd yn iawn. Beth am gadeirydd, mynydd ac cysgu er? Maent yn swnio fel y dylent fod wedi bod yn y rhestrau, ond ni fyddant byth yn gwneud ymddangosiad. Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld hwn, ond mae llawer o bobl yn tueddu i ddweud, gyda cryn dipyn o sicrwydd, bod y geiriau yn bresennol.

cydnabyddiaeth Anghywir a'r patrwm DRM

Daw hyn yn arbrawf o yn glasur 1995 astudiaeth gan Henry L. Roediger a Kathleen McDermott ym Mhrifysgol Rice yn Texas. Yn seiliedig ar waith cynharach gan James Deese (felly yr enw Deese-Roediger-McDermott, neu DRM, paradeim), Clywodd cyfranogwyr cyfres o restrau geiriau, sydd wedyn roedd yn rhaid iddynt gofio o'r cof. Ar ôl sgwrs fer gyda'r ymchwilydd, yna bydd y cyfranogwyr yn cael rhestr newydd o eiriau. Yn allweddol, hwn rhestr newydd yn cynnwys rhai geiriau a oedd yn gysylltiedig â phob eitem unigol ar bob un o'r rhestri cychwynnol - er enghraifft, tra cysgu Nid yw'n ymddangos ar y rhestr 3 uchod, mae'n gysylltiedig â phob gair sy'n gwneud ymddangos (gwely, gorffwys, wedi blino, ac yn y blaen).

Nesaf, roedd gan y cyfranogwyr i ddweud pa mor hyderus yr oeddynt bod y geiriau yn y rhestr newydd wedi ymddangos yn flaenorol. Dangosodd Roediger a chanlyniadau McDermott fod pobl yn honni i gydnabod y geiriau cysylltiedig (hoffi cysgu) tua mor aml â geiriau a gyflwynwyd mewn gwirionedd ar y rhestr - o gwmpas 85% o'r amser. Mewn geiriau eraill, o bobl yn hawlio i gofio pethau, weddol hyderus, nad oedd wedi digwydd.

Mae yna nifer o resymau pam effaith hon yn digwydd. Un awgrym a gyflwynwyd gan Roediger a McDermott yn ymwneud â rhywbeth a elwir yn brosesau cysylltiadol; gan fod yr holl o'r geiriau mewn rhestr a roddir yn perthyn i'w gilydd, maent yn fwy tebygol o activate geiriau cysylltiedig yn ein cof. Gair tasgau cwblhau coesyn yn helpu i dynnu sylw at y pwynt hwn. Os wyf yn dweud y gair 'cwrw', ac yn gofyn i chi lenwi'r gwag yma:

_ Rwyf N E

Efallai y byddwch yn fwy tebygol o ddweud W, er bod D, F, Byddai L ac M i gyd fod yn gwbl dderbyniol. Mae hynny oherwydd cwrw a gwin yn gysyniadau cysylltiedig, a dweud un yn gwneud yn haws i gofio mewn cof y llall.

Wrth gwrs, ffactorau eraill yn dod i chwarae gyda'r paradeim DRM. Gallai ddigwydd hefyd oherwydd eich bod yn meddwl am y gair cysgu pan fyddwch yn darllen y rhestr cysylltiedig, sy'n arwain i chi yn credu ar gam bod chi mewn gwirionedd gwnaeth darllen y gair yn nes ymlaen. Waeth er, astudiaethau o gydnabyddiaeth ffug wneud un peth yn glir: Nid yw ein hatgofion bob amser mor gywir ag y byddech yn hoffi i gredu.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010

27208 3