Twf Cell Canser y Fron atal gan Osteoporosis Cyffuriau

Breast Cancer Cell Growth Halted by Osteoporosis Drug

Mae treial yn llygod wedi dangos y gallai'r denosumab cyffuriau ddod yn driniaeth canser y fron ataliol ar gyfer merched sydd â treigladau genyn BRCA1


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “twf celloedd canser y fron atal gan gyffuriau osteoporosis, sioeau astudio” ei ysgrifennu gan Ian Sampl golygydd Gwyddoniaeth, ar gyfer The Guardian ar ddydd Llun 20 Mehefin 2016 15.40 UTC

Efallai y bydd menywod sydd â risg uchel o gael canser y fron yn elwa o gyffur sydd eisoes yn rhagnodedig i drin golli esgyrn yn eu henaint, yn ôl gwyddonwyr yn Awstralia.

Ymchwilwyr fod y cyffur osteoporosis, denosumab, Gellir atal y twf celloedd sy'n achosi tiwmorau y fron mewn menywod y mae eu risg y bydd y clefyd yn fwy oherwydd dreigladau mewn BRCA1 genyn o'r enw.

Er addawol, mae'r gwaith ar gam cynnar ac mae'n rhaid i'r canlyniadau a gafwyd hyd yn hyn gan brofion labordy ar lygod a meinwe'r fron yn cael ei atgynhyrchu mewn treialon dynol mawr cyn y gall y cyffur yn cael ei ystyried fel triniaeth ataliol.

BRCA1 a BRCA2 genynnau iach yn helpu'r DNA atgyweirio corff difrodi. Ond pan ai genyn yn cael ei treiglo, Gall y risg o fron a chanserau ofarïaidd codi'n serth. Mae tua hanner y menywod sy'n etifeddu treiglad niweidiol mewn BRCA1 neu BRCA2 yn datblygu canser y fron erbyn cyrraedd 70.

Mae menywod sy'n darganfod eu bod yn cario y gall treigladau BRCA niweidiol dewis llawdriniaeth ataliol i dynnu eu bronnau, neu os oes gennych sgrinio mwy dwys ar gyfer tiwmorau. "Roedd gennym ddiddordeb mewn dod o hyd yn opsiwn alternation, ymagwedd nad yw'n llawfeddygol ar gyfer menywod hyn,"Meddai Emma Nolan yn y Walter a Neuadd Eliza Sefydliad Ymchwil Feddygol yn Victoria.

Meinwe'r fron a ddadansoddwyd gwyddonwyr a roddwyd gan fenyw diagnosis o treigladau BRCA1. o hyn, maent yn ynysig grŵp gwahanol o gelloedd a dyfodd yn gyflym ac roedd yn ymddangos i fod yn rhagflaenwyr diwmorau fron.

archwiliad pellach o'r celloedd Datgelodd eu bod yn cario marciwr protein ar yr wyneb, gelwir RANK1. Mae'r un protein yn cael ei dargedu gan denosumab, sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio i drin osteoporosis a chanser y fron sydd wedi lledaenu i'r asgwrn.

Mewn profion labordy adroddwyd yn y cylchgrawn Meddygaeth natur, denosumab blocio twf celloedd canser a rhagflaenol arafu twf tiwmorau mewn llygod bridio i ddatblygu canser y fron.

"Rydym yn gyffrous iawn gan y canfyddiadau hyn oherwydd mae'n golygu ein bod wedi dod o hyd i strategaeth allai fod yn ddefnyddiol i atal canser y fron mewn menywod risg uchel iawn, Yn enwedig cludwyr treiglad BRCA1,"Meddai Geoff Lindeman, oncolegydd meddygol yn Ysbyty Brenhinol Melbourne. Dywedodd treial clinigol i asesu cyffur mewn cleifion eisoes wedi dechrau.

Dywedodd Emma Smith yn Cancer Research UK: "Gallai Insights i mewn i'r moleciwlau sy'n achosi twf tiwmor mewn merched sydd â genynnau BRCA1 diffygiol yn arwain at driniaethau newydd leihau'r risg o ddatblygu canser y fron, gan roi opsiwn arall i leihau eu risg menywod hyn. Ond yr astudiaeth hon yn cael ei wneud yn llygod ac ar gelloedd yn y labordy, felly nid ydym yn gwybod pa mor effeithiol y gallai'r dull hwn fod at leihau risg canser y fron mewn merched, neu sut mae'n cymharu â dewisiadau ar gyfer atal sydd eisoes ar gael. "

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010