amazon Echo: Y cyntaf 13 Pethau i'w Rhowch gynnig

Amazon Echo: The First 13 Things to Try

Alexa, cynorthwy-ydd rhithwir Amazon, yn fwy na 3m o gartrefi Unol Daleithiau drwy'r siaradwr Echo. Nawr mae ar gael ym Mhrydain - ond beth yw'r atyniad?


Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “amazon Echo: y cyntaf 13 pethau i roi cynnig ar” Ysgrifennwyd gan Darien Graham-Smith, ar gyfer The Observer ar ddydd Sul 13 Tachwedd 2016 09.45 UTC

Dysgwch y gorchmynion sylfaenol

Y peth cyntaf y byddwch am ei wneud gyda'ch newydd amazon Echo yn dysgu ychydig o orchmynion llais sylfaenol. Gan ddweud "Alexa: rhoi'r gorau i!"Bydd canslo ar unwaith pa bynnag weithgaredd sy'n digwydd; i wneud cerddoriaeth yn uwch neu'n dawelach, dweud "Alexa: cyfaint i fyny "neu" Alexa: cyfaint i lawr ". Gallwch neidio i lefel gyfrol benodol drwy ddweud rhif o un i 10: "Alexa: un gyfrol "yn troi'r sain i lawr i sibrwd, tra bod "Alexa: mute "Bydd distewi'r Echo yn gyfan gwbl. Unwaith y byddwch wedi cael y hongian o'r rhain, gallwch ddechrau arbrofi gyda gorchmynion mwy anturus, yn ddiogel yn y wybodaeth y gallwch ganslo bob amser neu ddistawrwydd unrhyw weithgarwch diangen.

Newidiwch y gair sgil

Efallai nad ydych yn hoffi yr enw Alexa - neu efallai fod gennych yn aelod o deulu o'r enw hwnnw ac nad ydych am i achosi dryswch. Yn y naill achos neu'r llall, gallwch yn hawdd newid y gair yr Echo yn ymateb i. I wneud hynny, agor y app Alexa ar eich smartphone neu dabled, mynd i leoliadau, yna cliciwch ar eich Echo a tap i newid y "gair sgil". Byddwch yn gweld bod gennych dri dewis: "Alexa", "Amazon" neu "Echo" - yn anffodus, nad ydych yn gallu dewis eich enw eich hun. Efallai y byddwch hefyd yn dymuno mynd i mewn i seiniau & hysbysiadau a galluogi adborth sain - yn addfwyn "Boop" - pan fydd y Echo yn clywed enw'r Alexa yn, felly eich bod yn gwybod pryd y mae'n gwrando.

Cysylltwch eich calendr

Un o'r Echo yn llawer o driciau defnyddiol yw'r gallu i ddweud wrthych pa ddigwyddiadau ac apwyntiadau sydd gennych yn dod i fyny. I gysylltu eich calendr Google, yn syml yn mynd i leoliadau yn y Alexa app, Yna tap calendr>Google calendr>cysylltu cyfrif calendr Google. Gyda hyn Da, gallwch ofyn cwestiynau syml megis: "Alexa, pan yw fy apwyntiad nesaf?", neu "Alexa, beth ydw i'n ei wneud ar brynhawn Sadwrn?"Gallwch greu digwyddiadau newydd, hefyd. Dim ond yn cael eu rhybuddio nad oes gan Alexa unrhyw cysyniad o breifatrwydd: os oes gennych unrhyw man cyfarfod cyfrinachol a nodir i lawr yn eich Google calendr, peidiwch â synnu os bydd hi'n gollyngiadau y ffa i aelod o'r teulu chwilfrydig.

Sefydlu diweddariadau traffig a chwaraeon

Mae'r broses setup Echo awgrymiadau i chi ddarparu eich cyfeiriad cartref, felly gall Alexa gynnig adroddiadau tywydd a newyddion lleol ar unwaith. Os byddwch yn dweud y Echo ble rydych yn gweithio, gallwch hefyd gael adroddiadau traffig ar gyfer eich taith gymudo. Er mwyn gwneud hyn, agor y Alexa app, mynd i leoliadau>traffig a tap i fynd i mewn eich cyfeiriad gwaith, ynghyd ag unrhyw waypoints perthnasol ar hyd y llwybr. Erbyn hyn, gallwch ofyn "Alexa, sut yw'r traffig?"Am ddiweddariad fyw. Gall Alexa hefyd ddarllen i chi penawdau a mwy gan ein chwaer gyhoeddiad, y Guardian: jyst yn galluogi'r "sgil" ar y app Echo, yna,, er enghraifft, dweud: "Alexa, gofynnwch i'r Guardian i roi penawdau pêl-droed i mi. "

Cysylltu eich dyfeisiau cartref smart

Gall yr Echo rheoli ystod eang o ddyfeisiau cartref cysylltiedig, fel thermostatau a goleuadau smart. Mewn rhai achosion, gallai hyn ei gwneud yn ofynnol i chi arfogi Alexa gyda newydd "sgil": i wneud hynny, ewch i sgiliau>categorïau>cartref smart a chwilio ar gyfer eich dyfais. Unwaith y byddwch chi'n ei sefydlu, yn syml yn dweud wrth Alexa i "ddarganfod dyfeisiau". Yna gallwch roi gorchmynion megis "Alexa, gosod y tymheredd Nest i 20 graddau "neu" Alexa, fywiogi y golau ystafell wely ". Dan cartref smart>grwpiau byddwch hefyd yn dod o hyd i'r gallu i greu grwpiau a enwir o ddyfeisiau, er mwyn i chi - er enghraifft - troi eich holl oleuadau allanol ar neu i ffwrdd gydag un gorchymyn.

cael siopa

Mae'r Echo yn ei gwneud yn hawdd iawn i archebu eitemau o Amazon. Os oes gennych gyfrif Amazon Prime sy'n sefydlwyd ar gyfer archebu un clic, gallwch alluogi prynu llais o fewn y Alexa app. I archebu, yn syml yn dweud "Alexa, gorchymyn Black Mirror ar DVD "neu" Alexa, archebu quinoa organig ", a chadarnhau y pryniant pan Alexa yn darllen yn ôl i chi. Gallwch hefyd ychwanegu eitemau at eich basged i'w adolygu yn ddiweddarach. Os oes gennych blant yn y tŷ gallai fod yn syniad da i adael nodwedd hon droi i ffwrdd, Fodd bynnag,: gallwch sefydlu pin pedwar-digid, ond ers i chi yn rhaid i ddweud ei fod yn uchel i awdurdodi prynu, mae'n debyg na fydd yn aros yn gyfrinach am hir.

Gallwch ddefnyddio Alexa i reoli'r Nest thermostat smart.
Gallwch ddefnyddio Alexa i reoli'r Nest thermostat smart. Ffotograff: Samuel Gibbs ar gyfer yr Observer

Cysylltu eich cyfrif Spotify

Os ydych chi'n aelod Amazon Prime, gallwch ofyn Alexa i chwarae ddetholiadau o fwy na 1m o drawiadau a playlists poblogaidd yn y gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth Prime. Gall y Echo hefyd yn chwarae caneuon gan eich llyfrgell cerddoriaeth Amazon personol - gallwch lwytho hyd at 250 traciau rhad ac am ddim. Os oes gennych gyfrif premiwm Spotify, Gall y Echo ffrwd oddi yno yn ogystal: yn syml ei gysylltu yn y Alexa app dan lleoliadau>cerddoriaeth & cyfryngau, Yna cyhoeddi gorchymyn megis "Alexa, chwarae Yn y Tonight aer o Spotify ". Os nad ydych am i bennu'r ffynhonnell bob tro, tap "Dewiswch gwasanaethau cerdd diofyn" a dewis Spotify o'r ddewislen sy'n ymddangos.

Gwrandewch ar eich hoff orsaf radio

Nid oes gan y Echo derbynnydd FM, ond mae'n integreiddio gyda TuneIn i ddarparu mynediad i ystod enfawr o orsafoedd radio dros y rhyngrwyd. Yn syml, yn dweud "Alexa, chwarae Radio 4 "neu" Alexa, chwarae 80au Absoliwt "i wrando. Gan TuneIn yn wasanaeth fyd-eang, mae amrywiaeth llawer ehangach o orsafoedd i ddewis ohonynt nag y byddech yn ei gael â derbynnydd rheolaidd - beth am roi cynnig WDDH yn Efrog Newydd, neu ABC Adelaide? Fe welwch restr lawn o orsafoedd yn tunein.com. Gallwch hefyd ofyn Echo i chwarae cerddoriaeth o genre penodol.

Alexa, ddweud wrthyf stori

Os ydych yn gefnogwr o gair llafar, rydych wedi adeiladu yn ôl pob tebyg i fyny llyfrgell o lyfrau llafar clywadwy. Nawr gall Echo yn eu chwarae i chi: yn syml yn dweud "Alexa, chwarae Hanes Byr o Amser", a chan dybio y llyfr yn eich llyfrgell clywadwy, Bydd y naratif yn cychwyn. Fel gyda cherddoriaeth, gallwch ddweud Alexa i oedi ac ailddechrau yn ôl yr angen: "Fynd yn ôl" sgipiau yn ôl 30 eiliad, tra bod "bennod nesaf" a gweithio "bennod flaenorol" fel y byddech yn disgwyl. cyn bo hir efallai Echo yn gallu darllen allan llyfrau Chyneua yn rhy, gan fod y nodwedd eisoes ar gael i ddefnyddwyr Unol Daleithiau. Ni fydd ei gyflenwi mor naturiol fel storïwr proffesiynol, er, ac nid ydynt yn disgwyl iddi wneud y lleisiau.

Codwch pizza drwy'r app Just Bwyta, y gellir eu cysylltu â Alexa.
Codwch pizza drwy'r app Just Bwyta, y gellir eu cysylltu â Alexa. Ffotograff: Dim ond bwyta

Archebu bwyd parod

Sgiliau caniatáu i'r Echo i ryngwynebu â gwasanaethau byd go iawn, ac nid yw'n cael llawer mwy real nag JustEat. Unwaith y byddwch wedi gosod y sgil (ac yn gysylltiedig at eich cyfrif Just Bwyta), gallwch archebu cinio heb orfod codi bys. Wrth gwrs, does neb eisiau i wrando ar Alexa Darllenodd bwydlen gyfan, felly am nawr mae'r gwasanaeth yn cael ei gyfyngu i ailadrodd archebion gan eich hanes: efallai y byddwch yn dweud "Alexa, gofyn Just Bwyta i ail-archebu pizza "neu" Alexa, gofyn Just Bwyta i ail-archebu Ramen ". Fel gyda phrynu llais Amazon, does dim byd i atal y gwasanaeth rhag cael ei gam-drin gan blant chwilfrydig, ond efallai na fydd yn broblem fawr i'r dynion sengl ei fod wedi'i anelu at amlwg.

Gweithiwch i fyny yn chwysu

Ar ôl i chi ysu ychydig o siopau cludfwyd, Efallai y bydd angen i chi ychydig o ymarfer corff. Gall Alexa helpu yma hefyd: un o nodweddion mwyaf poblogaidd yw'r ymarfer saith munud, y mae Alexa tywys chi drwy raglen fer o ymarferion wedi'u hamseru, gan gynnwys jaciau neidio, wasg-ups a wal yn eistedd. Os nad ydych yn siŵr sut y dylid ymarfer gael ei wneud, gallwch weld tiwtorial graffigol o fewn y Alexa app. Does dim gyfeiliant cerddorol - dim ond sain timer ticio - ond gallwch ddechrau eich rhestr chwarae eich hun a chlywed ei dawel yn y cefndir. Yn y dyfodol, the developers plan to extend the feature so you can track your performance and get access to a wider range of exercises.

Enjoy games and Easter eggs

In the skills library, under games, trivia & accessories, you’ll find dozens of games you can play with Alexa, including interactive quizzes, bingo, and even blackjack. Alexa can roll virtual dice for you too – with any number of sides – and she plays a mean game of rock, papur, scissors. If that’s too simple for you, she can also play the more sophisticated “rock, papur, scissors, lizard, Spock” variant. If you’re looking for more cerebral stimulation, try asking some philosophical questions, such as whether Santa Claus exists or who let the dogs out. Alexa has a lot of smart responses, and she’s well versed in films, books and TV shows.

Expand and accessories

The Echo receives regular software upgrades: to find out about new features, go to things to try>what’s new? in the Alexa app. It’s also worth keeping an eye on the skills library, as new capabilities are being added all the time. And if you want to expand your coverage into other rooms of your house, consider investing in the Echo Dot – a miniature version of the Echo costing £50 – or £250 for a pack of six. It has the same capabilities as the full-sized Echo, just with a smaller speaker – and if you like, you can connect an external speaker with a cable or over Bluetooth.

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010