5 Ffyrdd i fywiogi Eich Ystafell Wely

5 Ways To Brighten Up Your Bedroom

Mae'r ystafell wely yw'r lle rydym yn treulio'r rhan fwyaf o'n hamser, eto hefyd yn tueddu i fod yn y hesgeuluso fwyaf pan ddaw i addurno. Y dyddiau hyn, Gall arian fod yn ffactor arwyddocaol! Dyma rai awgrymiadau gwych ar gyfer sirioli eich gofod gyda dim arian o gwbl!

1.aildrefnu! Mae trefniant ffres newydd bob amser yn gwneud ystafell deimlo'n newydd. Peidiwch â bod ofn i roi cynnig ar onglau newydd ar gyfer eich dodrefn osod eich gwely ar lletraws, neu hyd yn oed i'r dde yng nghanol yr ystafell!

2. Chwiliwch eich droriau ar gyfer sgarffiau, llieiniau bwrdd, neu hyd yn oed casys gobenyddion sy'n ategu eich cynllun lliwiau.

Gallwch ddefnyddio pethau yr ydych eisoes yn berchen ar meddalu top ddreser neu ymyl eich nightstand, neu efallai lleyg siôl 'n bert dros droed y gwely. Os oes gennych eisoes taflu clustogau ar eich gwely (os nad ydych yn ei wneud, mae'n amser i eu dwyn o ystafell arall!) gallwch hefyd lapio ffabrigau hyn o amgylch y clustogau i gael golwg newydd, a dim ond pin diogelwch yn ôl.

Jelly Bean Plant (Sedum rubrotinctum)

Jelly Bean Planhigion (rubrotinctum Sedum) (llun: Wicipedia)

3. Ychwanegu planhigion i'ch ystafell. Edrychwch o gwmpas eich tŷ i weld a fyddai un o'ch planhigion presennol fod yn hapusach yn eich ystafell wely, yna symud yno! Os nad ydych yn gallu ddod o hyd i blanhigyn yn barod ar gyfer adleoli, gwneud un! Gall llawer o blanhigion yn cael eu tyfu o doriadau, naill ai eich presennol houseplants, Gall un ffrind yn gadael i chi dorri, neu hyd yn oed rhai planhigion yn yr awyr agored.

Ivy a llawer groundcovers cysgod yn houseplants da iawn. Gallwch hyd yn oed ail-fyw eich plentyndod yn dipyn a thyfu tatws torri, pîn-afal, neu topiau moron mewn phinsiad! Ar gyfer cynwysyddion, edrych ar eich cegin cypyrddau.

Hen debotau a chwpanau, powlenni gwydr, Gall hyd yn oed prydau pobi gwneud cynwysyddion unigryw.

4. Ychwanegwch memorabilia i'ch ystafell. Rwy'n cadw lun o bob un o fy plant pan fyddant yn fach nesaf at fy ochr y gwely, ac mae bob amser yn gwneud i mi wenu. Beth am hongian eich llen priodas oddi wrth y pen gwely, neu fframio eich gwahoddiad priodas neu hen lythyrau caru?

5.Ychwanegu arogl. Os nad oes gennych unrhyw potpourri neu arogldarth yn y tŷ, torri i fyny rhai pilio oren ac yn caniatáu i sychu, Yna cymysgwch gyda beth bynnag sbeisys melys gennych yn eich cwpwrdd. (Dim ond yn cymryd pinsiad, ceisiwch sinamon, sinsir, neu allspice.) Rhowch eich potpourri mewn powlen agored yn eich ystafell i freshen ac ysbrydoli!

Yn ddiweddarach yn yr haf, gwneud yn siwr i gynnwys blodau yn eich ystafell, os nad oes gennych rhosod neu flodau persawrus eraill yn eich iard, Gall llygad y dydd ar ochr y ffordd arogli wych hefyd!

Dim ond ychydig o newidiadau bach, dim arian dan sylw, a gwell, lle mwy cadarnhaol i chi ddechrau a gorffen bob dydd!

Wella gan Zemanta