Skype 5.0 per l'iPhone proporciona la sincronització de notificacions, interfície d'usuari redissenyat

Skype 5.0 for iPhone delivers notifications syncing, reworked user interface
Skype 5.0 per l'iPhone proporciona la sincronització de notificacions, interfície d'usuari redissenyat (via el Inquirer)

MICROSOFT DE SKYPE ha anunciat una actualització de la seva aplicació per l'iPhone que afirma haver reconstruït des de zero. Skype va anunciar l'aplicació recondicionat en un bloc el dilluns, dir, “Vostè esperat aquest, encara que no sabia que eres. “Igual que ...

19546 0