28 Fantastic prednosti Mosambi (Šećerni hrane Lime) za kožu, Kose i wellness

28 Fantastic Benefits Of Mosambi (Sugary food Lime) For Skin, Hair And Wellness
28 Amazing Prednosti Mosambi (Sweet Lime) za kožu, Kose i zdravlje (preko http://www.stylecraze.com)

Mosambi je citrusno voće naći uglavnom u jugoistočnoj Aziji. Ove male biljke može dostići do 25 metara u visinu. Mosambi biljke nose male zelene citrusno voće okruglog ovalnog oblika, koja prelazi u žutu boju na zrenja. Ovo drvo lako raste u tropskim i ...

Enhanced by Zemanta