Okuqukethwe esedlule oyenzile lapha ukhishiwe. Siyaxolisa ngokuphazamisa.

Izihloko ezihlobene Nalesi

9428 0