Wolves’ Tiếng hú có thể được ID'd bằng máy tính

các nhà nghiên cứu Anh đã phát triển một chương trình có thể nhận dạng cá nhân đông sói xám‘ tiếng hú 100 phần trăm chính xác.

 

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan