HTC Các Vive Pre VR tai nghe – Đánh giá của bờ vực [Video]

HTC và Valve thực tế tai nghe ảo không phải là ra chưa, nhưng chúng tôi đang dành nhiều thời gian với một phiên bản gần kết đầy ấn tượng.

Những bài viết liên quan

16611 1