Tipron: Một cán Eyeball Robot chiếu [Video]

 

Các Tipron cặp chiếu với một ứng dụng để bạn có thể điều khiển máy chiếu với điện thoại của bạn. Nhưng một phần thực sự mát mẻ của Tipron là nó có thể di chuyển xung quanh trên riêng của mình.

17843 0