Những điều đó Sợ Bạn, Nhưng có Worth It [Ranka]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

Tất cả nhện và rắn sang một bên, suy nghĩ về những điều mà sợ bạn nhất: Nói trước công chúng? Đứng lên cho chính mình? Chỉ vì họ không có tám chân và hàng ngàn nhãn cầu không có nghĩa là sợ hãi vô hình không phải là một điều thực; đôi khi, đó là nỗi sợ hãi bạn không thể nhìn thấy hoặc cảm ứng là những khó khăn nhất để vượt qua.

Đọc toàn bộ bài viết