Quét chi tiết nhất của sao Diêm Vương [Video]

New Horizons đã gửi trở lại đầu tiên của hình ảnh có thể có độ phân giải cao nhất của bề mặt của sao Diêm Vương. Nghị quyết sẽ không nhận được bất kỳ tốt hơn.

16635 0