BEST máy ảnh Smart Security [Video]

[bởi bờ vực]

Giống như rất nhiều các tiện ích của nửa thập kỷ qua, camera an ninh đã nhận được thông minh nhờ những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo.

Hầu như tất cả những người thân chính làm phát hiện chuyển động, và một số có thể phân biệt giữa con người và vật nuôi và thậm chí thực hiện theo thời gian thực nhận dạng khuôn mặt.

Nhưng làm thế nào thông minh bạn cần máy ảnh của bạn sẽ được? Dưới đây là một hướng dẫn về chọn các camera an ninh về nhà ngay trong nhà cho bạn, dựa trên sự pha trộn của giá, tính năng AI, và lợi ích đăng ký điện toán đám mây.