Các nhà khoa học cấy ghép Memories False Into Chuột

Scientists expect it will aid understanding ofpast lifeexperiences, memories of alien abductionpsychiatric diseases like schizophrenia.

 

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan