Điểm tổng thể3
  • Samsung Gear S có rất nhiều tiềm năng. hệ điều hành Tizen của nó là dễ dàng để điều hướng, pin kéo dài một ngày rắn và được xây dựng trong điện thoại và kết nối internet 3G có thể là tuyệt vời.

 

Các nội dung được xuất bản trước đây đã bị thu hồi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.